Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50600-4-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367260
Katalogové èíslo 502301
Název dokumentu Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie
Anglický název Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.020 - Informační technologie (IT) obecně
35.110 - Výstavba sítí
35.160 - Mikroprocesorové systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50600-4-22016
EN 50600-4-2/AC2017
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507775ČSN EN 50600-4-2 2017A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50600-4-2 Tato evropská norma stanovuje účinnost (PUE) jako klíčového ukazatele výkonnosti (KPI) pro kvantifikaci efektivního využití energie ve formě elektřiny. POZNÁMKA: Viz poznámka 1 k heslu v definici 3.1.3. Tato evropská norma: a) definuje účinnost (PUE) datového centra; b) zavádí kategorie měření účinnosti; c) popisuje vztah klíčového ukazatele výkonnosti (KPI) k infrastruktuře, informačním technologickým zařízením a informačním technologiím provozu datového centra; d) definuje měření, výpočet a vykazování parametru; e) poskytuje informace o správném výkladu účinnosti (PUE).