Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P 73 7505
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 737505
Katalogové èíslo 502292
Název dokumentu Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí
Anglický název Utility tunnels and other associated paths of engineering networks
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.060 - Tunely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
503897ČSN P 73 7505 2017Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16307ČSN 73 7505 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P 73 7505 Tato norma řeší možné způsoby společného ukládání inženýrských sítí a jejich součástí (IS) formou sdružených tras obvykle v místech zastavěných území, kde není z jakýchkoliv technických, ekonomických nebo jiných důvodů možné nebo vhodné ukládat IS jiným způsobem.