Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 71-12
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 943095
Katalogové èíslo 502281
Název dokumentu Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky
Anglický název Safety of toys - Part 12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances
Datum vydání 01.07.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.50 - Hračky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 71-122016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94716ČSN EN 71-12 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 71-12 This European Standard specifies the requirements and test methods for N-nitrosamines and N-nitrosatable substances for: - toys and parts of toys made from elastomers and intended for use by children under 36 months; - toys and parts of toys made from elastomers and intended to be placed in the mouth; - finger paints for children under 36 months. EXAMPLE: Examples of toys made from elastomers are balloons and teethers. NOTE: With regard to elastomers, up to now N-nitrosamines and N-nitrosatable substances have mainly been detected in vulcanized materials.