Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16477-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701080
Katalogové èíslo 502251
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Sklo s nátěrem pro vnitřní prostory - Část 1: Požadavky
Anglický název Glass in building - Painted glass for internal use - Part 1: Requirements
Datum vydání 01.07.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16477-12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16477-1 This European Standard specifies minimum quality requirements (in respect of optical, visual and edge faults) and durability tests for painted glass for internal use in building. This standard applies to testing of paints that can be used to produce painted glass. The test of durability are undertaken on soda lime silicate glass as being a representative substrate. Painted glass that conforms to this standard, may have substrate as follows: basic glass, special basic glass, chemically strengthened basic glass, thermally treated basic and special basic glass, laminated glass or laminated safety glass. The painted glass may be translucent, transparent or opaque and supplied in stock/standard sizes and as-cut finished sizes. For painted glass used in aggressive and/or constantly high humidity atmospheres, e.g. horse riding halls, swimming pools, medical baths, saunas, etc. this standard is not applicable. This standard does not give requirements for framing, fixing or other support systems.