Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60839-11-32
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334593
Katalogové èíslo 502235
Název dokumentu Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu
Anglický název Alarm and electronic security systems - Part 11-32: Electronic access control systems - Access control monitoring based on Web services
Datum vydání 01.07.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60839-11-322017
IEC 60839-11-322016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60839-11-32 This part of IEC 60839 defines the Web services interface for electronic access control systems. This includes listing electronic access control system components, their logical composition, monitoring their states and controlling them. It also includes a mapping of mandatory and optional requirements as per IEC 60839-11-1. This document applies to physical security only. Physical security prevents unauthorized personnel, attackers or accidental intruders from physically accessing a building, room, etc. Web services usage and device management functionality are outside of the scope of this document. Refer to IEC 60839-11-31 for more information. This document does not in any way limit a manufacturer to add other protocols or extend the protocol defined here. For rules on how to accomplish this refer to IEC 60839­11­31.