Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60839-11-31
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334593
Katalogové èíslo 502234
Název dokumentu Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-31: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Základní specifikace
Anglický název Alarm and electronic security systems - Part 11-31: Electronic access control systems - Core interoperability protocol based on Web services
Datum vydání 01.07.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60839-11-312017
IEC 60839-11-312016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60839-11-31 This part of IEC 60839 defines procedures for communication between network clients and devices. This series of interoperability standards makes it possible to build an alarm and electronic security system with clients and devices from different manufacturers using common and well defined interfaces. The functions defined in this document covers discovery, device management and event framework. Supplementary dedicated services are defined in separate documents. The management and control interfaces defined in this document are described as Web services. This document also contains full XML schema and Web Service Description Language (WSDL) definitions. In order to offer full plug-and-play interoperability, this document defines procedures for device discovery. The device discovery mechanisms in this document are based on the WS-Discovery specification with extensions. This document does not in any way limit a manufacturer to add other protocol or extend the protocol defined here and rules on how to accomplish this are also provided in this document.