Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-5-537 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 502174
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Devices for protection, isolation, switching, control and monitoring - Clause 537: Isolation and switching
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-5-5372016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504594ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 2017Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57050ČSN 33 2000-5-537 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Tato část HD 60364 se zabývá obecnými požadavky pro odpojování a spínání, řízení a požadavky na volbu a montáž přístrojů zajišťujících plnění těchto funkcí.