Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-4-46 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 502172
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 4-46: Protection for safety - Isolation and switching
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-4-462016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504592ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 2017Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65354ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Tento harmonizační dokument se zabývá neautomatickým místním nebo dálkovým ovládáním odpojovacích a spínacích přístrojů, kterými se zabraňuje nebo odstraňuje nebezpečí, spojené s elektrickou instalací nebo s elektricky napájenými zařízeními, a spínáním řídicích obvodů nebo zařízení.