Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13108-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736140
Katalogové èíslo 502131
Název dokumentu Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)
Anglický název Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for Very Thin Layers (BBTM)
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13108-22016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80741ČSN EN 13108-2 2008
501180ČSN EN 13108-2 ed. 2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13108-2 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje požadavky pro směsi ze skupiny směsí asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy používaného pro vozovky pozemních komunikací, letištní a jiné dopravní plochy. Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy je asfaltový materiál, přičemž složení a zrnitost kameniva jsou vybrány pro aplikace ve velmi tenkých vrstvách s tloušťkou 20 mm až 30 mm. Směsi, ve kterých se používají asfaltové emulze a asfaltové materiály pocházející z recyklace na místě nejsou v této normě zahrnuty. Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy se používá pro obrusné vrstvy. Tato evropská norma obsahuje požadavky pro výběr jednotlivých materiálů. Norma je sepsána tak, aby byla používána společně s EN 13108-20 a EN 13108-21.