Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 388
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832350
Katalogové èíslo 502095
Název dokumentu Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
Anglický název Protective gloves against mechanical risks
Datum vydání 01.06.2017
Datum ukonèení platnosti 01.10.2017
Datum úèinnosti 01.07.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.40 - Ochranné rukavice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3882016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70446ČSN EN 388 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503283ČSN EN 388 2017
Anotace

ČSN EN 388 This European Standard specifies requirements, test methods, marking and information to be supplied for protective gloves against the mechanical risks of abrasion, blade cut, tear, puncture and, if applicable, impact. This standard is intended to be used in conjunction with EN 420. The test methods developed in this standard may also be applicable to arm protectors.