Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14342
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 492109
Katalogové èíslo 502000
Název dokumentu Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení
Anglický název Wood flooring - Characteristics, evaluation of conformity and marking
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.080 - Dřevěné polotovary
97.150 - Netextilní podlahové krytiny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143422013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94159ČSN EN 14342 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14342 Tato evropská norma vymezuje a určuje příslušné charakteristiky plošných dřevěných podlahovin a parket a požadavky na ně, stejně jako příslušné zkušební metody pro stanovení jejich vhodnosti při použití pro vnitřní podlahy, včetně plně uzavřených prostor veřejné dopravy. Tato evropská norma se může vztahovat také na jiné dřevěné podlahoviny a parkety než výše uvedené normy. Neurčuje však žádné požadavky na rozměrové tolerance těchto výrobků. Tato evropská norma také stanoví hodnocení shody a požadavky na označení dřevěných podlahovin a parket. Tato evropská norma se vztahuje na dřevěné podlahoviny a parkety, které mohou nebo nemusí být ošetřeny pro zlepšení reakce na oheň nebo odolnosti proti biologickým činitelům. Tato evropská norma se nevztahuje na: - dřevěné podlahoviny a parkety speciálně vyrobené pro lepší hmatové vlastnosti a rozpoznání; - bambusové podlahoviny; - laminátové podlahoviny; - výrobek vyrobený z rostlin jako aloe, korek nebo kokos. Tato evropská norma se vztahuje na dřevěné podlahoviny a parkety s barvou, lakem, voskem, olejem i bez nich.