Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14306
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727228
Katalogové èíslo 501750
Název dokumentu Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
Anglický název Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made calcium silicate (CS) products - Specification
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143062015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93307ČSN EN 14306+A1 2013
99792ČSN EN 14306 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14306 Tato evropská harmonizovaná norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého, které se používají pro tepelnou izolaci zařízení budov a průmyslových instalací v rozsahu provozní teploty od přibližně -170 °C do +1 100 °C. Výrobky jsou vyráběny ve formě desek, izolačních pouzder potrubí, izolačních segmentů a prefabrikovaných výrobků. Proti předchozímu vydání byla do normy zapracována ustanovení nařízení pro stavební výrobky CPR.