Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14303
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727225
Katalogové èíslo 501693
Název dokumentu Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
Anglický název Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143032015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93310ČSN EN 14303+A1 2013
99789ČSN EN 14303 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14303 Tato evropská harmonizovaná norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné z minerální vlny (MW), které jsou používány pro tepelnou izolaci zařízení budov a průmyslových instalací v rozsahu provozní teploty přibližně od 0 °C do +800 °C. Tyto výrobky jsou vyráběny s/nebo bez opláštění nebo povlaku, ve formě rolí, desek, rohoží, plstí, prošívaných rohoží, rohoží na pletivu, lamelových rohoží, zkosených segmentů a izolačních pouzder potrubí. Proti předchozímu vydání byla do normy zapracována ustanovení nařízení pro stavební výrobky CPR.