Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61340-5-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 346440
Katalogové èíslo 501630
Název dokumentu Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky
Anglický název Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements
Datum vydání 01.03.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.99 - Ostatní normy týkající se elektřiny a magnetismu
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61340-5-12016
IEC 61340-5-12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80813ČSN EN 61340-5-1 ed. 2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 Tato část IEC 61340 se vztahuje na výrobu, zpracování, sestavování, instalování, balení, opatření štítky, provádění servisu, zkoušení, kontrolování, přepravování nebo jinou manipulaci s elektrickými nebo elektronickými díly, sestavami a přístroji s výdržnými napětími většími nebo rovnými než 100V HBM, 200V CDM a 35 V pro osamělé vodiče. ESDS s nižšími výdržnými napětími mohou vyžadovat doplňkové prvky pro potlačování nebo nastavení mezí. Procesy navržené pro manipulaci s předměty, které mají malé ESD výdržné napětí, mohou stále nárokovat shodu s touto normou. Tato norma poskytuje požadavky na program potlačování ESD. Při zavádění této normy se použije jako návod IEC/TR 61340-5-2 [9] .