Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13165+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727204
Katalogové èíslo 501537
Název dokumentu Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace
Anglický název Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products - Specification
Datum vydání 01.03.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13165:2012+A22016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99721ČSN EN 13165+A1 2016
500798ČSN EN 13165+A2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13165+A2 Tato evropská harmonizovaná norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU), s opláštěním nebo bez opláštění, které se používají pro tepelnou izolaci budov. K polyuretanovým výrobkům patří výrobky z polyisokyanurátové pěny PIR a polyurethanové pěny PUR. Výrobky z PU se zhotovují ve formě desek. Norma uvádí také požadavky na vícevrstvé výrobky. Změna A2 doplňuje v příloze C ustanovení týkající se nadouvadel a upřesňuje stanovení hodnot součinitele tepelné vodivosti po urychleném stárnutí.