Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14120
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833302
Katalogové èíslo 501530
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
Anglický název Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards
Datum vydání 01.01.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 141202015
ISO 141202015
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
503046ČSN EN ISO 14120 2017Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99353ČSN EN ISO 14120 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14120 Tato mezinárodní norma specifikuje obecné požadavky pro návrh, konstrukci a výběr ochranných krytů určených k ochraně osob před mechanickými nebezpečími. Tato mezinárodní norma indikuje další nebezpečí, která mohou mít vliv na návrh a konstrukci ochranných krytů. Tato mezinárodní norma je zaměřena na ochranné kryty pro strojní zařízení, která budou vyrobena po jejím vydání. Požadavky jsou použitelné, pokud jsou použity pevné a pohyblivé ochranné kryty. Tato mezinárodní norma nepokrývá blokovací zařízení. Ty jsou zahrnuty v ISO 14119. Tato mezinárodní norma neposkytuje požadavky pro speciální systémy vztahující se zvláště na mobilitu jako je ROPS (konstrukce chránící při převrácení), FOPS (ochranná konstrukce chránící proti padajícím objektům) a TOPS (ochranná konstrukce nad stojem) nebo schopnost strojního zařízení určeného k zvedání břemen.