Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 50131-12
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 501520
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS)
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 12: Methods and requirements for setting and unsetting of Intruder Alarm Systems (IAS)
Datum vydání 01.01.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 50131-122016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 50131-12 This Technical Specification provides recommendations for those methods of setting and unsetting an Intrusion Alarm System (IAS) complying with EN 50131-1 that will reduce unwanted alarms arising from "operator error" in setting and unsetting the IAS and provide confidence that the conditions in which the system is installed are conducive to system reliability during the "set" period. This document details optional methods by which these goals may be achieved, either in isolation, or in conjunction with verification methods. These recommendations should be incorporated into the respective standards in the EN 50131-1 series . This Technical Specification also provides (in Annex A) recommendations for equipment and (in Annex C) associated test requirements, in order to permit the manufacture of standardized equipment to provide the functionality needed by an IAS to meet these recommendations.