Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13230-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736365
Katalogové èíslo 501511
Název dokumentu Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce
Anglický název Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 3: Twin-block reinforced sleepers
Datum vydání 01.01.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
93.100 - Stavba železnic
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13230-32016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500586ČSN EN 13230-3 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13230-3 Tato část ze souboru norem EN 13230 stanoví zvláštní požadavky, které se vztahují k dvoublokovým železobetonovým pražcům. Tyto dodatečné požadavky jsou doplněním EN 13230-1:2016 a jsou ne-zbytné pro poskytnutí úplné normy pojednávající o dvoublokových železobetonových pražcích. Dokument stanoví doplňující podmínky pro uspořádání zkoušek a jejich postupy, odpovídající kritéria pro převzetí a stejně tak zkoušky typu. Stanoveny jsou také charakteristiky pro ocelovou spojovací tyč a návrhová kritéria pro začlenění ocelové spojovací tyče do dvoublokových železobetonových pražců.