Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-73
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 501457
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular application for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire
Datum vydání 01.12.2016
Datum ukonèení platnosti 31.07.2022
Datum úèinnosti 01.01.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-732016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513113ČSN EN 81-73 2016Z131.07.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99920ČSN EN 81-73 2016
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513112ČSN EN 81-73 ed. 2 2022
Anotace

ČSN EN 81-73 Tato evropská norma stanoví zvláštní opatření a bezpečnostní pravidla popisující funkci výtahů při požáru v budově na základě ovládacího signálu/signálů pro řídicí systém výtahu/výtahů. Tato norma platí pro všechny nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů se všemi druhy pohonů. Tato norma se však může použít jako podklad pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. Tato norma neplatí pro: - výtahy, které zůstávají v používání při požáru, např. požární výtahy, jak jsou uvedeny v EN 81-72; - výtahy používané pro evakuaci budovy.