Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15501 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727243
Katalogové èíslo 501455
Název dokumentu Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace
Anglický název Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated vermiculite (EV) products - Specification
Datum vydání 01.12.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 155012015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93991ČSN EN 15501 2013
99784ČSN EN 15501 ed. 2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15501 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu a exfoliovaného vermikulitu, které se používají pro tepelnou izolaci zařízení budov a průmyslových instalací v rozsahu provozní teploty od přibližně 0 °C do +1 100 °C. Výrobky jsou vyráběny ve formě desek, izolačních pouzder potrubí, segmentů, prefabrikovaných výrobků a speciálních výrobků.