Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13253
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 806153
Katalogové èíslo 501430
Název dokumentu Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)
Anglický název Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)
Datum vydání 01.02.2017
Datum ukonèení platnosti 01.11.2017
Datum úèinnosti 01.03.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 59.080.70 - Geotextilie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 132532016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503269ČSN EN 13253 2017
Anotace

ČSN EN 13253 This European Standard specifies the relevant characteristics of geotextiles and geotextile-related products used in erosion control works for preventing the migration of fine-graded material into layers of coarser material due to alternating hydraulic gradients, and the appropriate test methods to determine these characteristics. This European Standard covers applications in coastal protection and bank revetment. This European Standard does not cover surface erosion, where the geotextile or geotextile-related product is located at the surface. The intended use of these geotextiles or geotextile-related products is to fulfil one or more of the following functions: filtration, separation and reinforcement. The separation function will always occur in conjunction with filtration or reinforcement, and hence will not be specified alone. This European Standard is not applicable to geosynthetic barriers, as defined in EN ISO 10318 1. This European Standard provides for the assessment and verification of constancy of performance of the product to this European Standard and for factory production control procedures. Particular application cases may contain requirements regarding additional properties and - preferably standardized - test methods, if they are technically relevant. This European Standard may be used to derive design values by taking into account factors within the context of the definitions given in EN 1997 1 (Eurocode 7), e.g. factors of safety. The design life of the product should be determined, since its function may be temporary, as a construction expediency, or permanent, for the lifetime of the structure.