Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 18878
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 275005
Katalogové èíslo 501324
Název dokumentu Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy
Anglický název Mobile elevating work platforms - Operator (driver) training
Datum vydání 01.12.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.100.30 - Řízení lidských zdrojů
53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 188782013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 18878 Tato mezinárodní norma uvádí metody přípravy materiálů pro školení a organizaci školení obsluh pojízdných zdvihacích pracovních plošin (Mobile Elevating Work Platforms) (dále MEWP). Norma je použitelná na MEWP, jak jsou definovány v ISO 16368, které jsou určeny k přesunu osob do polohy, ve které mohou z pracovní plošiny provádět pracovní úkony.