Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 124-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 136301
Katalogové èíslo 501323
Název dokumentu Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů
Anglický název Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 5: Gully tops and manhole tops made of composite materials
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.30 - Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 124-52015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98254ČSN EN 124-5 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 124-5 Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže vyrobené z kompozitů C1, C2 a C3, se světlým rozměrem do 1 000 mm včetně, určené pro zakrytí vpustí, vstupních a revizních šachet umístěných v dopravních plochách. Tyto poklopy a vtokové mříže jsou vyrobeny vhodnými řízenými automatickými procesy jako jediná součást a neobsahují více kusů spojených dohromady.