Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1536+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731031
Katalogové èíslo 501264
Název dokumentu Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty
Anglický název Execution of special geotechnical works - Bored piles
Datum vydání 01.12.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1536+A12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98405ČSN EN 1536+A1 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1536+A1 Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění vrtaných pilot (viz 3.2). POZNÁMKA 1: Tato norma zahrnuje piloty nebo lamely podzemních stěn, které jsou prováděny v základové půdě vrtáním a těžením a které představují nosné prvky, jež přenášejí zatížení a/nebo omezují deformace. POZNÁMKA 2: Tato norma platí pro piloty s kruhovým průřezem (viz obrázky 1 a A.1a)) a lamely podzemních stěn (viz 3.3) s pravoúhlým příčným průřezem, průřezem T nebo L nebo jiným obdobným průřezem (viz obrázek 2) za předpokladu, že celý průřez je betonován najednou. POZNÁMKA 3: V této normě je pojem pilota vyhrazen pro prvky s kruhovým průřezem a pojem lamela podzemní stěny pro prvky s jiným tvarem průřezu. V obou případech jde o vrtané piloty.