Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61784-3 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184001
Katalogové èíslo 501249
Název dokumentu Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů
Anglický název Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions
Datum vydání 01.02.2017
Datum ukonèení platnosti 23.03.2024
Datum úèinnosti 01.03.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.100.05 - Vícevrstvé aplikace
35.160 - Mikroprocesorové systémy
35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61784-32016
IEC 61784-32016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504300ČSN EN 61784-3 ed. 3 2017A123.03.2024
512796ČSN EN 61784-3 ed. 3 2017Z123.03.2024
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61784-3 ed. 3 This part of the IEC 61784-3 series explains some common principles that can be used in the transmission of safety-relevant messages among participants within a distributed network which use fieldbus technology in accordance with the requirements of IEC 61508 series for functional safety. These principles are based on the black channel approach. They can be used in various industrial applications such as process control, manufacturing automation and machinery.