Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1538+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731061
Katalogové èíslo 501203
Název dokumentu Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny
Anglický název Execution of special geotechnical works - Diaphragm walls
Datum vydání 01.12.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1538+A12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98404ČSN EN 1538+A1 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1538+A1 Tato evropská norma ustanovuje obecné zásady pro provádění podzemních stěn a to jak pažicích tak i těsnicích. POZNÁMKA 1: Tato norma se týká pouze stavebních konstrukcí zhotovených v rýze, vytěžené s podporou suspenze nebo za suchých podmínek, kde zemina je odstraněna a nahrazena betonem nebo samotvrdnoucí suspenzí a s tloušťkou stěny B 40 cm. POZNÁMKA 2: Podzemní stěny mohou být trvalými nebo dočasnými stavebními konstrukcemi. POZNÁMKA 3: Pojednány jsou následující typy stavebních konstrukcí: a) Pažicí stěny: obvykle se zřizují k zapažení bočních stěn výkopů v základové půdě. Zahrnují: 1) monolitické betonové podzemní stěny; 2) prefabrikované betonové podzemní stěny; 3) podzemní stěny z vyztužené samotvrdnoucí suspenze. b) Těsnicí podzemní stěny: obvykle se zřizují k zamezení pohybu čisté nebo znečistěné podzemní vody nebo jiných kontaminantů v podloží. Zahrnují: 1) podzemní stěny ze samotvrdnoucí suspenze (případně s těsnicími fóliemi nebo se štětovnicemi); 2) podzemní stěny z plastického betonu. POZNÁMKA 4: Stěny vytvořené z mělkých vertikálních rýh (typicky výkopy s poměrem hloubky k tloušťce D/B 5 nebo D 5 m) nespadají pod tuto normu.