Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1253-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 136366
Katalogové èíslo 501105
Název dokumentu Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky
Anglický název Gullies for buildings - Part 4: Access covers
Datum vydání 01.11.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.80 - Kanalizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1253-42016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500514ČSN EN 1253-4 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1253-4 Tato norma klasifikuje víčka a vtokové mřížky podle jejich zatížitelnosti a stanovuje požadavky na jejich navrhování, konstrukci, značení, zkoušení a hodnocení shody. Tato norma klasifikuje a obsahuje požadavky na průmyslově vyráběná víčka a vtokové mřížky používané pro vnitřní kanalizaci. Tato norma neplatí pro poklopy a vtokové mříže určené pro použití na vnějších plochách, které jsou zahrnuty do řady norem EN 124.