Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60384-14-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 358291
Katalogové èíslo 501069
Název dokumentu Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky
Anglický název Fixed capacitors for use in electronic equipment Part 14-2: Blank detail specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains - Safety tests only
Datum vydání 01.11.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 31.060.10 - Neproměnné kondenzátory
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60384-14-22016
IEC 60384-14-22016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73449ČSN EN 60384-14-2 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60384-14-2 ed. 2 Tato vzorová předmětová specifikace stanovuje plán zkoušek pouze pro bezpečnostní zkoušky, plán zkoušek pro kontrolu shody každé dávky a pravidla pro popis návrhu.