Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14179-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701575
Katalogové èíslo 501065
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
Anglický název Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description
Datum vydání 01.01.2017
Datum ukonèení platnosti 01.12.2017
Datum úèinnosti 01.02.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14179-12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75161ČSN EN 14179-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503536ČSN EN 14179-1 2017
Anotace

ČSN EN 14179-1 This European Standard specifies the heat soak process system together with tolerances, flatness, edgework, fragmentation and physical and mechanical characteristics of monolithic flat heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass for use in buildings. Curved heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass is not part of this European Standard. Other requirements, not specified in this European Standard, can apply to heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass which is incorporated into assemblies, e.g. laminated glass or insulating units, or undergo an additional treatment, e.g. coating. The additional requirements are specified in the appropriate product standard. Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass, in this case, does not lose its bending strength characteristics and its resistance to temperature differentials. Surface finished glasses (e.g. sandblasted, acid etched) after toughening are not covered by this European Standard.