Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14527
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 914111
Katalogové èíslo 501022
Název dokumentu Vany pro sprchové kouty pro domácí použití
Anglický název Shower trays for domestic purposes
Datum vydání 01.01.2017
Datum ukonèení platnosti 31.08.2020
Datum úèinnosti 01.02.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 145272016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506913ČSN EN 14527 2017Z131.08.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87472ČSN EN 14527+A1 2011
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506909ČSN EN 14527+A1 2019
Anotace

ČSN EN 14527 This European Standard specifies requirements, test methods and procedures for evaluation of conformity for shower trays used for domestic purposes which ensure that the product, when installed, used and maintained in accordance with the manufacturer's instructions, will satisfy cleanability and durability when used for personal hygiene. This standard is applicable to all sizes and shapes of shower trays. This standard does not cover shower trays for use with medical provisions.