Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 19
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 133004
Katalogové èíslo 501005
Název dokumentu Průmyslové armatury - Označování kovových armatur
Anglický název Industrial valves - Marking of metallic valves
Datum vydání 01.01.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.060.01 - Armatury obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 192016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66346ČSN EN 19 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 19 Tato evropská norma specifikuje požadavky na označování průmyslových kovových armatur. Stanovuje způsob umísťování označení na tělese, na přírubě, na identifikačním štítku nebo na jiném místě. Jestliže je označení specifikováno jako normativní odkaz v normě výrobku nebo v normě pro funkční charakteristiky vztahující se na armatury, musí se tato evropská norma brát v úvahu v souvislosti se stanovenými požadavky dané normy výrobku nebo normy pro funkční charakteristiky vztahující se na armatury. Požadavky na označování armatur z plastů nejsou předmětem této evropské normy.