Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12467+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723403
Katalogové èíslo 500984
Název dokumentu Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Anglický název Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods
Datum vydání 01.01.2017
Datum ukonèení platnosti 31.01.2020
Datum úèinnosti 01.02.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.40 - Vláknocementové výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12467:2012+A12016
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508031ČSN EN 12467+A1 2017Z131.01.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92096ČSN EN 12467 ed. 2 2013
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507425ČSN EN 12467+A2 2019
Anotace

ČSN EN 12467+A1 This European Standard specifies the technical requirements and establishes methods of inspection and test as well as acceptance conditions for fibre-cement flat sheets, siding shingles and planks (referred to as sheets later in this document) for one or more of the following uses. Internal wall and ceiling finishes, external wall and ceiling finishes. Products covered by this European Standard can be used for other purposes provided they comply with the relevant application standard, e.g. rigid underlays. This European Standard covers sheets reinforced with fibres of different types as specified in 5.1.1. This European Standard does not cover sheets for fire protection purposes. This European Standard does not include calculations with regard to works, design requirements, installation techniques, wind uplift or rain proofing of the installed sheets.