Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-7-712 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 500914
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy
Anglický název Low-voltage electrical installations Part 7-712: Requirements for special installations or locations - Photovoltaic (PV) systems
Datum vydání 01.10.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.160 - Technika sluneční energie
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-7-7122016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75240ČSN 33 2000-7-712 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Tato část se vztahuje k elektrické instalaci PV zdroje určenému k napájení celé nebo části instalace a dodávce elektrické energie do distribuční rozvodné sítě nebo pro místní spotřebu. Tato část se zabývá elektrickým zařízením PV zdroje, stejně tak jako jakýkoliv jiným elektrickým zařízením, pouze pokud jde o jeho výběr a použití v instalaci. Elektrická instalace PV zdroje začíná od PV modulu nebo sestav PV modulů zapojených do série jejich vlastními kabely, dodanými výrobcem PV modulů až do uživatelské instalace nebo napájecí místa. Požadavky tohoto dokumentu platí pro - PV zdroje pro napájení instalace, která není připojena k soustavě elektrické distribuční sítě; - PV zdroje pro napájení instalace, která je připojena paralelně k soustavě distribučním elektrické sítě; - PV zdroje pro napájení instalace jako náhrada soustavy distribuční elektrické sítě - vhodná kombinace výše uvedených. Požadavky na PV zdroje s bateriemi nebo jinými prostředky pro uchovávání elektrické energie se zvažují.