Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 25745-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274006
Katalogové èíslo 500867
Název dokumentu Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy
Anglický název Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 2: Energy calculation and classification for lifts (elevators)
Datum vydání 01.12.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 25745-22015
ISO 25745-2 Corrected version 2015-12-152015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98146ČSN EN ISO 25745-2 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 25745-2 This part of ISO 25745 specifies the following: a) a method to estimate energy consumption based on measured values, calculation, or simulation, on an annual basis for traction, hydraulic, and positive drive lifts on a single unit basis; b) energy classification system for new, existing, and modernized traction, hydraulic, and positive drive lifts on a single unit basis; This part of ISO 25745 applies to passenger and goods passenger lifts with rated speeds greater than 0,15 m/s and only considers the energy performance during the operational portion of the life cycle of the lifts. NOTE 1: For other types of lifts (e.g. service lifts, lifting platforms, etc.), this part of ISO 25745 can be taken as a reference. This part of ISO 25745 does not cover energy aspects, which affect the measurements, calculations, and simulations, such as the following: a) hoistway lighting; b) heating and cooling equipment in the lift car; c) machine room lighting; d) machine room heating, ventilation, and air conditioning; e) non-lift display systems, CCTV security cameras, etc.; f) non-lift monitoring systems (e.g. building management systems, etc.); g) effect of lift group dispatching on energy consumption; h) environmental conditions; i) consumption through the power sockets; j) lifts whose travel includes an express zone. NOTE 2: An express zone is unlikely