Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13616-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 699116
Katalogové èíslo 500853
Název dokumentu Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 1: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění s uzavíracím zařízením
Anglický název Overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels - Part 1: Overfill prevention devices with closure device
Datum vydání 01.12.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.020.10 - Stabilní nádoby a nádrže
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13616-12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72243ČSN EN 13616 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13616-1 This European Standard contains requirements, test and assessment methods, marking, labelling and packaging applicable to overfill prevention devices with closure device. The devices are usually composed by - sensor, - evaluation device, - closure device. Overfill prevention devices intended to be used in/with underground and/or above ground, non-pressurized, static tanks designed for liquid fuels.