Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4628-10
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673071
Katalogové èíslo 500786
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze
Anglický název Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 10: Assessment of degree of filiform corrosion
Datum vydání 01.10.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 4628-102016
ISO 4628-102016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70130ČSN EN ISO 4628-10 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 4628-10 Norma specifikuje metodu hodnocení rozsahu nitkové koroze šířící se směrem od řezu. Metoda spočívá v měření délky nejdelší nitky a nejběžněji se vyskytující délky nitek. Obrazové příklady uvedené v příloze A znázorňují různé klasifikační stupně podle délky nejdelší nitky a nejběžněji se vyskytující délky nitek. Porovnání zkušebních panelů s 12 obrázky v příloze A nenahrazuje závazné numerické hodnocení. Norma navazuje na ČSN EN ISO 4628-1, která definuje systém označování množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu nátěrů a uvádí obecné principy systému. Klasifikace jiných defektů je popsána v ostatních částech ČSN EN ISO 4628.