Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4628-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673071
Katalogové èíslo 500785
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu
Anglický název Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 7: Assessment of degree of chalking by velvet method
Datum vydání 01.10.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 4628-72016
ISO 4628-72016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70131ČSN EN ISO 4628-7 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 4628-7 Norma specifikuje metodu vhodnou zejména pro klasifikaci stupně křídování na bílých nebo barevných venkovních nátěrech a nátěrových systémech na drsném povrchu. Specifikovanou metodu zkoušení lze použít i pro hodnocení stupně křídování nátěrů a nátěrových systémů na hladkém povrchu, pro tento účel se však přednostně doporučuje metoda specifikovaná v ČSN EN ISO 4628-6. Norma uvádí příklady obrazových standardů pro hodnocení stupně křídování. Norma navazuje na ČSN EN ISO 4628-1, která definuje systém označování množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu nátěrů a uvádí obecné principy systému. Klasifikace jiných defektů je popsána v ostatních částech ČSN EN ISO 4628.