Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4628-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673071
Katalogové èíslo 500781
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování
Anglický název Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 2: Assessment of degree of blistering
Datum vydání 01.10.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 4628-22016
ISO 4628-22016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70136ČSN EN ISO 4628-2 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 4628-2 Norma specifikuje metodu hodnocení stupně puchýřkování nátěrů porovnáním s obrazovými standardy, které znázorňují puchýřky o velikostech 2, 3, 4 a 5 a každou tuto velikost v množství (hustotě) 2, 3, 4 a 5. Norma navazuje na ČSN EN ISO 4628-1, která definuje systém označování množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu nátěrů a uvádí obecné principy systému. Klasifikace jiných defektů je popsána v ostatních částech ČSN EN ISO 4628. Kromě vizuálního porovnání lze stupeň puchýřkování hodnotit pomocí optického zobrazení. K tomu se použijí kalibrační obrazy uvedené v příloze A.