Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 61140 ed. 3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 330500
Katalogové číslo 500767
Název dokumentu Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
Anglický název Protection against electric shock - Common aspects for installations and equipment
Datum vydání 01.10.2016
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.11.2016
Věstník vydání (měs/rok) 10/16
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
29.020 - Elektrotechnika obecně
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 611402016
IEC 611402016
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
65816ČSN EN 61140 ed. 2 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61140 ed. 3 Tato mezinárodní norma je základní bezpečnostní publikací v prvé řadě určená pro použití technickými komisemi při přípravě norem podle zásad stanovených v Pokynu IEC 104 a Pokynu ISO/IEC 51. Není určena k tomu, aby byla používána jako samostatná norma. Podle Pokynu IEC 104 se od technických komisí požaduje, aby při přípravě, změnách nebo revizích svých publikací používaly každou bezpečnostní publikaci, jako je IEC 61140. Tato mezinárodní norma platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Je určena pro poskytnutí základních principů a požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení, nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci, a to bez omezení pokud se týká velikosti napětí nebo proudu nebo druhu proudu a pro kmitočty do 1 000 Hz. Některé články této normy se vztahují k nízkonapěťovým a vysokonapěťovým sítím, instalacím a zařízením. Pro účely této normy je nízké napětí jakékoliv jmenovité napětí až do a včetně 1 000 V střídavého nebo 1 500 V stejnosměrného napětí. Vysoké napětí je jakékoliv jmenovité napětí vyšší než 1 000 V střídavého nebo 1 500 V stejnosměrného napětí. Mělo by se poznamenat, že pro účelný návrh a volbu ochranných opatření je potřeba uvažovat druh napětí, který se může vyskytnout a jeho tvar vlny, tj. jestli jde o střídavé nebo stejnosměrné napětí, sinusové, přechodové, fázově řízené, superponované stejnosměrné, stejně jako možnou kombinaci těchto tvarů. Na tvar vlny napětí mohou mít vliv instalace nebo zařízení, jako jsou např. měniče nebo usměrňovače. Proudy, které protékají za normálních provozních podmínek a za podmínek poruchy závisejí na popsaném napětí.