Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 1953
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441339
Katalogové èíslo 500729
Název dokumentu Černá uhlí - Třídicí zkouška proséváním
Anglický název Hard coal - Size analysis by sieving
Datum vydání 01.09.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 19532015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26615ČSN ISO 1953 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 1953 Tato mezinárodní norma stanoví referenční metody pro třídicí zkoušku uhlí ručním proséváním (mokrým nebo suchým způsobem) s použitím zkušebních sít s rozměry otvorů mezi 125 mm a 45 µm. Návod pro vzorkování je uveden v příloze A. Tato mezinárodní norma se používá pro všechna černá uhlí; nelze ji používat pro koks a ostatní vyráběná paliva. Pro prachová uhlí, která byla rozemleta tak, že vysoký podíl prochází zkušebním sítem s nejmenším rozměrem otvoru, se metodami popsanými v této mezinárodní normě stanoví pouze procento nadsítného.