Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 12900
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441316
Katalogové èíslo 500728
Název dokumentu Černá uhlí - Stanovení abrazivity
Anglický název Hard coal - Determination of abrasiveness
Datum vydání 01.09.2016
Datum ukonèení platnosti 01.06.2021
Datum úèinnosti 01.10.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 129002015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57828ČSN ISO 12900 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512310ČSN ISO 12900 2021
Anotace

ČSN ISO 12900 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení abrazivity černých uhlí.