Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 17247
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441381
Katalogové èíslo 500727
Název dokumentu Uhlí - Úplná analýza
Anglický název Coal - Ultimate analysis
Datum vydání 01.09.2016
Datum ukonèení platnosti 01.06.2022
Datum úèinnosti 01.10.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 172472013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91370ČSN ISO 17247 2012
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514728ČSN ISO 17247 2022
Anotace

ČSN ISO 17247 Tato mezinárodní norma stanoví postup pro úplnou analýzu uhlí a je určena pro všeobecné použití v uhelném průmyslu pro poskytnutí základů ke srovnávání uhlí.