Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14516
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 914101
Katalogové èíslo 500713
Název dokumentu Koupací vany pro domácí použití
Anglický název Baths for domestic purposes
Datum vydání 01.10.2016
Datum ukonèení platnosti 31.08.2020
Datum úèinnosti 01.11.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 145162015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506912ČSN EN 14516 2016Z101.04.2020
509646ČSN EN 14516 2016Z231.08.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87473ČSN EN 14516+A1 2011
99794ČSN EN 14516 2016
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509626ČSN EN 14516+A1 2020
Anotace

ČSN EN 14516 Tato norma specifikuje požadavky, metody zkoušení a postupy prokazování shody pro koupací vany pro domácí použití a osobní hygienu, což zajišťuje, že výrobek, který bude instalován, používán a udržován podle instrukcí výrobce splní požadavky, pokud jde o čistitelnost a trvanlivost. Norma je použitelná pro všechny velikosti a tvary koupacích van a nevztahuje se na koupací vany pro speciální lékařské účely.