Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 124-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 136301
Katalogové èíslo 500660
Název dokumentu Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny
Anglický název Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron
Datum vydání 01.04.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.30 - Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 124-22015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98251ČSN EN 124-2 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 124-2 Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže z litiny s lupínkovým grafitem a/nebo s kuličkovým grafitem, popřípadě v kombinaci s betonem, se světlým rozměrem do 1 000 mm pro zakrytí vpustí, vstupních a revizních šachet umístěných v dopravních plochách.