Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-7-722 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 500578
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicles
Datum vydání 01.08.2016
Datum ukonèení platnosti 27.08.2021
Datum úèinnosti 01.09.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 43.120 - Elektrická silniční vozidla
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-7-7222016
IEC 60364-7-7222015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508206ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 2016Z127.08.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91401ČSN 33 2000-7-722 2013
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508205ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 2019
Anotace

ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 Část souboru ČSN 33 2000, která se zabývá zvláštními požadavky této části HD 60364 pro obvody určené k napájení elektrických vozidel; obvody určené ke zpětnému napájení napájecí sítě z elektrického vozidla. Požadavky na zpětné zásobování napájecí sítě z elektrických vozidel se připravují. Tato část nepokrývá požadavky na induktivní nabíjení.