Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61914 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370550
Katalogové èíslo 500576
Název dokumentu Kabelové příchytky pro elektrické instalace
Anglický název Cable cleats for electrical installations
Datum vydání 01.08.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.20 - Připojovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 619142016
IEC 619142015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84945ČSN EN 61914 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61914 ed. 2 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a zkoušky pro kabelové příchytky a vložené úchytky používané pro upevnění kabelů v elektrických instalacích. Kabelové příchytky zajišťují odolnost proti elektromechanickým silám, kde je stanovena. Tato norma zahrnuje kabelové příchytky, které pro axiální a/nebo boční uchycení kabelů využívají montážní povrch stanovený výrobcem.