Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50090-5-3 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368051
Katalogové èíslo 500479
Název dokumentu Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1
Anglický název Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5 - 3: Media and media dependent layers - Radio Frequency for HBES Class 1
Datum vydání 01.08.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50090-5-32016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 Tato část normy definuje povinné a volitelné požadavky na fyzickou vrstvu a vrstvu datových spojů, specifickou pro médium, pro vysokofrekvenční přenos zařízení a systémů HBES multifunkčním sběrnicovým systémem, v němž jsou veškeré funkce decentralizovány, distribuovány a spojovány prostřednictvím společného komunikačního procesu. Rozhraní vrstvy datových spojů a obecné definice, které jsou nezávislé na médiích, jsou uvedeny v ČSN EN 50090-4-1.