Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10305-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420093
Katalogové èíslo 500398
Název dokumentu Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena
Anglický název Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 3: Welded cold sized tubes
Datum vydání 01.09.2016
Datum ukonèení platnosti 01.12.2016
Datum úèinnosti 01.10.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.75 - Ocelové trubky a roury pro specifické použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10305-32016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86531ČSN EN 10305-3 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501078ČSN EN 10305-3 2016
Anotace

ČSN EN 10305-3 This European Standard specifies the technical delivery conditions for welded cold sized steel tubes of circular cross section for precision applications with specified outside diameter D <= 193,7 mm. This document may also be applied to other types (excluding square and rectangular) of cross section. Tubes according to this document are characterized by having precisely defined tolerances on dimensions and a specified maximum surface roughness. Typical fields of application are in the vehicle, furniture and general engineering industries.