Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10305-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420093
Katalogové èíslo 500392
Název dokumentu Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena
Anglický název Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 2: Welded cold drawn tubes
Datum vydání 01.09.2016
Datum ukonèení platnosti 01.12.2016
Datum úèinnosti 01.10.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.75 - Ocelové trubky a roury pro specifické použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10305-22016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86530ČSN EN 10305-2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501077ČSN EN 10305-2 2016
Anotace

ČSN EN 10305-2 This European Standard specifies the technical delivery conditions for welded cold drawn steel tubes of circular cross section for precision applications with specified outside diameter D <= 150 mm. This document may also be applied to other types of cross section. Tubes according to this document are characterized by having precisely defined tolerances on dimensions and a specified maximum surface roughness. Typical fields of application are in the automotive, furniture and general engineering industries.