Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 338
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731711
Katalogové èíslo 500373
Název dokumentu Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti
Anglický název Structural timber - Strength classes
Datum vydání 01.10.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3382016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85824ČSN EN 338 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 338 This European Standard establishes a system of strength classes for general use in design codes. It gives characteristic strength and stiffness properties and density values for each class to which EN 14081 1 refers. This standard is applicable to all softwood and hardwood timber for structural use, within the scope of EN 14081-1. Compared to EN 338:2009, the following modifications have been made: - new table of strength classes for softwood species based on tension tests; - extension with new classes in the table of strength classes for hardwood species based on edgewise bending tests; - modification of some characteristic values for strength, stiffness and density; - equations to determine the characteristic values of other strength properties from the grade determining properties has been transferred to EN 384.